Jak modlić się różańcem?Modlitwa Różańcem jest bardzo prosta:
 • Na początku zrób znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmów Wierzę w Boga.
 • Na pierwszym paciorku odmów Ojcze nasz.
 • Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo (są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Modlitwy wstępne odmawia się tylko przed częścią pierwszą).
 • Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
 • Po każdym Chwała Ojcu możesz odmówić tak zwaną modlitwę fatimską: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
  i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.


 • Po zakończeniu rozważania całej części różańca możesz dołączyć modlitwę w intencjach papieża, najczęściej „Pod Twoją Obronę”.

  Celem całej modlitwy różańcowej nie jest samo powtarzanie określonych modlitw, lecz rozważanie życia, męki i zmartwychwstania Chrystusa oraz żywe uczestnictwo w modlitwie całego Kościoła.

  Różaniec

  Tajemnice radosne (odmawiane w poniedziałki i soboty)
  Zwiastowanie NMP
  Nawiedzenie św. Elżbiety
  Narodzenie Pana Jezusa
  Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
  Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni
  Tajemnice światła (odmawiane w czwartki)
  Chrzest Jezusa w wodach Jordanu
  Objawienie chwały na weselu w Kanie Galilejskiej
  Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  Przemienienie na górze Tabor
  Ustanowienie Eucharystii
  Tajemnice bolesne (odmawiane we wtorki i piątki)
  Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Biczowanie Pana Jezusa.
  Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa
  Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa (Droga krzyżowa)
  Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Tajemnice chwalebne (odmawiane w środy i niedziele)
  Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Zesłanie Ducha Świętego
  Wniebowzięcie NMP
  Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi