Struktura Wspólnoty Żywego Różańca

Na czele każdej Róży stoi Zelator, który:
1. sprawdza obecność członków Żywego Różańca na nabożeństwie;
2. dostarcza tajemnicę z intencją modlitewną nieobecnym;
3. zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
4. zbiera miesięczne składki na przykład na mszę św.;
5. odwiedza chorych członków i otacza ich miłością;
6. czuwa by Róża posiadała pełny skład czyli 20 osób (jest to jedne z ważniejszych obowiązków Zelatora);
7. pilnuje, aby Róża wypełniała zlecone sobie zadania apostolskie;
8. utrzymuje stałą łączność miedzy Różą a Ojcem (Opiekunem).


Wszyscy Zelatorzy Żywego Różańca tworzą Radę Żywego Różańca, która spośród siebie wybiera Przełożonego (obecnie p. Krysia).


Zadania Przełożonego są następujące:
1. zwołuje Radę co kwartał i jej przewodniczy;
2. kieruje pracami Rady;
3. jest stałym łącznikiem między Radą a Ojcem Opiekunem (obecnie o. Herman).

W każdej Parafii, także i w naszej, powinny odbywać się regularne miesięczne spotkania dla całej wspólnoty, podczas których nie tylko podaje się intencje i wymienia się tajemnice, ale także odbywa się formacja duszpasterska, prowadząca do apostolstwa i modlitwy.

Żywy Różaniec powinien rozmodlić całą Parafię. Wiążą się z tym dyżury poszczególnych Róż (całych!)
w odmawianiu różańca w kościele przed mszą św.