Kim jesteśmy?

Franciszkańska Młodzież Oazowa i Oaza Dzieci Bożych są jednym z ruchów odnowy Kościoła rzymskokatolickiego. Założycielem tego ruchu był ks. Franciszek Blachnicki. Poprzez odpowiednią formację FMO i ODB stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła.